Avisartikler

Professor i flyktningrett Terje Einarsen foreslår at FN kan leie landområder for mennesker på flukt.
“Når ikke nasjonalstatene tar ansvaret for flyktningene, må FN gjøre det”. Klassekampen, 21/4-15
Les mer:
Flyktninger del 1
Flyktninger del 2

Innlegg av Terje Einarsen og Astri Suhrke:
“Frykten for terrorhandlinger”
Klassekampen, 28/2-15
Torturforbrytelser del 1
Torturforbrytelser del 2