Avisartikler

Professor i flyktningrett Terje Einarsen foreslår at FN kan leie landområder for mennesker på flukt.
«Når ikke nasjonalstatene tar ansvaret for flyktningene, må FN gjøre det». Klassekampen, 21/4-15
Les mer:
Flyktninger del 1
Flyktninger del 2

Innlegg av Terje Einarsen og Astri Suhrke:
«Frykten for terrorhandlinger»
Klassekampen, 28/2-15
Torturforbrytelser del 1
Torturforbrytelser del 2