Om
advokatkontoret

Humlen Advokater AS bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor sivilrettslige emner og strafferett.

Et betydelig kompetanseområde er prosedyre innenfor internasjonale rettsforpliktelser, blant annet menneskerettigheter, herunder også asyl- og utlendingsrett for nasjonale og internasjonale domstolsorgan.
Andre viktige arbeidsområder er familierett, helse- og sosialrett, barnevern, strafferett og forvaltningsrett.
Generell prosedyre innenfor et bredt spekter av sivilrettslige områder.

Kontoret samarbeider med

DPI

Democratic Progress Institute er en uavhengig organisasjon, som ble etablert sammen med en gruppe internasjonale eksperter på konfliktløsning og demokratiutvikling. Instituttet tilbyr ekspertise, som kombinerer forskning med praktiske tilnærminger for å utvide  grunnlaget for et større offentlig og politisk engasjement, i arbeidet med å fremme fred og demokratiutvikling.
http://www.democraticprogress.org

EILN
European Immigration Lawyers Network er et faglig samarbeid, mellom europeiske advokater med kontorer i de fleste europeiske land. EILN har lokalkunnskap om bransjer og aktører, som ofte er avgjørende for å få til gode løsninger for klientene. Gjennom denne tilknytningen sikres klientene høy kvalitet og presisjon på juridiske tjenester.

http://www.eiln.com

Aktuelt

Humlen Advokater gratulerer professor Terje Einarsen og professor Joseph Rikhof med ny bok
«A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes» 

Boken handler om vilkår for tilordning av personlig straffansvar for de mest alvorlige universelle forbrytelser, som folkemord, krigsforbrytelser og terror utført gjennom maktstrukturer i samfunnet, hvor det ofte har vært svært mange personer i ulike posisjoner og roller som har deltatt i forbrytelsene. I boken utvikles det en generell teori for straffansvaret, som testes og videreutvikles på bakgrunn av et omfattende empirisk materiale som strafferettslig faglitteratur og rettsavgjørelser ved en rekke internasjonale straffedomstoler og nasjonal rettspraksis basert på territoriell og universell jurisdiksjon.
Boklansering fant sted på den norske ambassaden i Haag 1. desember 2018.

Den elektroniske versjonen er gratis nedlastbar:
http://www.toaep.org/ps-pdf/37-einarsen-rikhof

Debatt: Eritreere i Norge

Det nærmeste du kan komme en Kafka-prosess

Flere hundre etniske eritreere lever rettighetsløse i Norge i dag, sultne og uten rett til helsehjelp, uten utsikt til retur.
I forbindelse med en nylig gjennomført hovedforhandling i Oslo tingrett, kom det fram at en gruppe på flere hundre etniske eritreere, er blitt underkastet en forvaltningsprosess av utlendingsmyndighetene, som må være kroneksempelet på en «Kafka-prosess». Rettssikkerhet og god forvaltningsskikk har forsvunnet ut av syne, fordi ønske om et bestemt utfall har vært styrende.

Les mer: dagbladet.no

Mister statsborgerskapet etter 27 år.

Les mer: dagbladet.no

Farida – saken:

FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR) stiller med egen advokat når ankesaken til Farida (13) kommer opp i Borgarting lagmannsrett.
Sjansene for å vinne den femte runden i rettsapparatet har dermed økt, mener familiens advokat Arild Humlen

Les mer: https://www.tv2.no/a/10538898/