Om
advokatkontoret

Humlen Advokater AS bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor sivilrettslige emner og strafferett.

Et betydelig kompetanseområde er prosedyre innenfor internasjonale rettsforpliktelser, blant annet menneskerettigheter, herunder også asyl- og utlendingsrett for nasjonale og internasjonale domstolsorgan.
Andre viktige arbeidsområder er familierett, helse- og sosialrett, barnevern, strafferett og forvaltningsrett.
Generell prosedyre innenfor et bredt spekter av sivilrettslige områder.

Kontoret samarbeider med

DPI

Democratic Progress Institute er en uavhengig organisasjon, som ble etablert sammen med en gruppe internasjonale eksperter på konfliktløsning og demokratiutvikling. Instituttet tilbyr ekspertise, som kombinerer forskning med praktiske tilnærminger for å utvide  grunnlaget for et større offentlig og politisk engasjement, i arbeidet med å fremme fred og demokratiutvikling.
http://www.democraticprogress.org

EILN
European Immigration Lawyers Network er et faglig samarbeid, mellom europeiske advokater med kontorer i de fleste europeiske land. EILN har lokalkunnskap om bransjer og aktører, som ofte er avgjørende for å få til gode løsninger for klientene. Gjennom denne tilknytningen sikres klientene høy kvalitet og presisjon på juridiske tjenester.

http://www.eiln.com

Humlen Advokater har åpent og tar imot ny saker. For å begrense corona-smitte gjennomføres klientmøter via telefon og videokonferanse. Alle advokatene er tilgjengelige på telefon og e-post. Se vår side Medarbeidere.

Aktuelt

Farida – saken til Høyesterett for andre gang:

FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR) stiller med egen advokat, som partsmedhjelper når ankesaken til Farida (14) kommer opp i Høyesterett for andre gang 5. – 6. januar 2021. Med som partsmedhjelpere er også Redd Barna og NOAS.

Dette styrker saken til Farida betraktelig, mener familiens advokat Arild Humlen.

NY SAK TIL EMD

Høyesterett behandlet før jul “den såkalte Yasmin-saken” om utvisning og kom til at det ved grove overtredelser av utlendingsloven blant annet er krav om at det foreligger “exceptional circumstances” slik dette anvendes i EMD, i relasjon til konsekvensene for barn, for at utvisningsvedtaket er ugyldig. Dommen er innklaget til EMD, som nå har besluttet at hele dommen skal undergis prøving i menneskerettighetsdomstolen. Det innbærer at EMD skal prøve en rekke rettslig normer knyttet til vekten av barnets beste i utvisningssaker.

Mister statsborgerskapet etter 27 år.

Les mer: dagbladet.no