Kurs og
foredrag 

Humlen Advokater holder kurs:

Menneskerettsdomstolen 2018
En gjennomgang og presentasjon av utvalgte og sentrale dommer i Menneskerettsdomstolen i 2018.

Foredragsholdere: Advokat Arild Humlen og advokat Terje Einarsen dr. juris
Tidspunkt:              2019
Hvor:                       Oslo

Er du interessert i å delta – for mer informasjon: post@humlov.no

**********************************************************************************

Humlen Advokater gir foredrag over disse tema:

Advokat Arild Humlen:

– Rule of law and the changing role of international material law and procedural rights.

– The impact of terrorism on Europe/Schengen – General introduction and headlines on Terrorism and the European Convention of Human Rights.

Advokat Terje Einarsen:

– The Universal Asylum System: Towards Termination or Reinforcement?

– Decline of International Refugee Law?

Mer informasjon

Flere av våre advokater holder kurs, foredrag og forelesninger.

Vi arrangerer egne kurs, men kan også tilby foredrag og forelesninger tilrettelagt spesielt for ditt arrangement.

Våre foredrag og forelesninger tar utgangspunkt i våre kompetanseområder.

For mer info:
nina.askeland@humlov.no

Registrer din
interesse