Kurs og
foredrag 

Humlen Advokater gir foredrag over disse tema:

Advokat Arild Humlen:

– Rule of law and the changing role of international material law and procedural rights.

– The impact of terrorism on Europe/Schengen – General introduction and headlines on Terrorism and the European Convention of Human Rights.

– Statistics, developments and important judgements in ECHR 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021

Mer informasjon

Flere av våre advokater holder kurs, foredrag og forelesninger.

Vi arrangerer egne kurs, men kan også tilby foredrag og forelesninger tilrettelagt spesielt for ditt arrangement.

Våre foredrag og forelesninger tar utgangspunkt i våre kompetanseområder.

For mer info:
nina.askeland@humlov.no

Registrer din
interesse