Om
advokatkontoret

Humlen Advokater AS bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor sivilrettslige emner og strafferett.

Et betydelig kompetanseområde er prosedyre innenfor internasjonale rettsforpliktelser, blant annet menneskerettigheter, herunder også asyl- og utlendingsrett for nasjonale og internasjonale domstolsorgan.
Andre viktige arbeidsområder er familierett, helse- og sosialrett, barnevern, strafferett og forvaltningsrett.
Generell prosedyre innenfor et bredt spekter av sivilrettslige områder.

Kontoret samarbeider med

DPI

Democratic Progress Institute er en uavhengig organisasjon, som ble etablert sammen med en gruppe internasjonale eksperter på konfliktløsning og demokratiutvikling. Instituttet tilbyr ekspertise, som kombinerer forskning med praktiske tilnærminger for å utvide  grunnlaget for et større offentlig og politisk engasjement, i arbeidet med å fremme fred og demokratiutvikling.
http://www.democraticprogress.org

EILN
European Immigration Lawyers Network er et faglig samarbeid, mellom europeiske advokater med kontorer i de fleste europeiske land. EILN har lokalkunnskap om bransjer og aktører, som ofte er avgjørende for å få til gode løsninger for klientene. Gjennom denne tilknytningen sikres klientene høy kvalitet og presisjon på juridiske tjenester.

http://www.eiln.com

Filmbransjen sier JA – UNE sier NEI

Den utviste regissøren Mohamed Jabaly går til rettsak mot staten for å få fastslått at han er kvalifisert som regissør.

Advokat Runa Nordahl Hæreid mener lovgiver legger opp til en ordning der arbeidsgiver skal ha et større ansvar for å vurdere kompetansen til den ansatte i forhold til arbeidsoppgavene.

Les mer…

Aktuelt

Farida (11): – UNE leker med livene våre

Utlendingsnemnda mener Farida-saken kan sette en standard for framtidige saker. 14. juni starter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. De vant fram i tingretten på alle punkt. Familien på tre måtte få bli i Norge, mente Oslo tingrett og erklærte utkastelsesvedtaket til utlendingsnemnda for ugyldig, men Utlendingsnemnda anket dommen.

Les mer:
https://www.nrk.no/ho/farida-_11__-_-une-leker-med-livene-vare-1.13558226

Mister statsborgerskapet etter 27 år.

Les mer:
http://www.dagbladet.no/nyheter/familie-ma-ut—etter-27-ar-i-norge/67334520

Mahad-saken

Les mer:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/domstol/mahad-jeg-er-sikker-paa-at-det-loeser-seg/a/23933641/

Debatt: Eritreere i Norge

Det nærmeste du kan komme en Kafka-prosess

Flere hundre etniske eritreere lever rettighetsløse i Norge i dag, sultne og uten rett til helsehjelp, uten utsikt til retur.
I forbindelse med en nylig gjennomført hovedforhandling i Oslo tingrett, kom det fram at en gruppe på flere hundre etniske eritreere, er blitt underkastet en forvaltningsprosess av utlendingsmyndighetene, som må være kroneksempelet på en «Kafka-prosess». Rettssikkerhet og god forvaltningsskikk har forsvunnet ut av syne, fordi ønske om et bestemt utfall har vært styrende.

http://www.dagbladet.no/kultur/det-naermeste-du-kan-komme-en-kafka-prosess/67020437

Debatt: Tiggeforbud

Inhumant og uverdig om tigging

Vi har allerede lovgrunnlag og evne til å stoppe og straffe virksomheten. Hvorfor skal vi i tillegg lovfeste et nasjonalt tiggeforbud? spør advokat Arild Humlen