Kurs og
foredrag 

Berlin Potsdam Research Group/KFG
The International Rule of Law – Rise or Decline?
Inviterer til foredrag med
Professor Terje Einarsen   –   “Decline of International Refugee Law?”

Mandag 23. april 2018 kl.: 18.15
Sted: Rom 213 – Juridisk fakultet Humboldt-Universitet, Berlin (Unter den Linden 9)

*********************************************************************************

Humlen Advokater holder kurs:

Menneskerettsdomstolen 2017
En gjennomgang og presentasjon av utvalgte og sentrale dommer i Menneskerettsdomstolen i 2017.

Foredragsholdere: Advokat Arild Humlen og advokat Terje Einarsen dr. juris
Tidspunkt:              2018
Hvor:                       Oslo

Er du interessert i å delta – for mer informasjon: post@humlov.no

**********************************************************************************

Humlen Advokater gir foredrag over disse tema:

Advokat Arild Humlen:

– Rule of law and the changing role of international material law and procedural rights.

– The impact of terrorism on Europe/Schengen – General introduction and headlines on Terrorism and the European Convention of Human Rights.

Advokat Terje Einarsen:

– The Universal Asylum System: Towards Termination or Reinforcement?

– Decline of International Refugee Law?

Mer informasjon

Flere av våre advokater holder kurs, foredrag og forelesninger.

Vi arrangerer egne kurs, men kan også tilby foredrag og forelesninger tilrettelagt spesielt for ditt arrangement.

Våre foredrag og forelesninger tar utgangspunkt i våre kompetanseområder.

Teknisk arrangør:  EventSupport
Administrativ leder: Nina H. Askeland

nina.askeland@humlov.no

Registrer din
interesse